Monday, September 15, 2008

SENARAI TUGAS PANATIA MATA PELAJARAN

1 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian
akademik dalam peperiksaan PMR, SPM dan peperiksaan dalaman.

·2 Membincangkan hal-hal yang berikut:

·3 Rancangan Pelajaran.

·4 Buku teks

·5 Sukatan Pelajaran dan Huraian.

·6 Peningkatan pengajaran dan pembelajaran

·7 Peperiksaan dan penilaian

·8 Bahan Bantu Mengajar.

·9 Pemulihan

·10 Kerja latihan

·11 Implementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangkamasa Panjang dan
Jangkamasa Pendek.

·12 Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran.

13 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (makmal
khas) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan
peraturan penggunaanya.

14 Melaksanakan rancangan lima tahun / tiga tahun akademik sekolah.

15 Mematuhi Surat pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata
Pelajaran.

16 Mengemaskinikan BBM dan peralatan yang berkitan serta
mengemaskinikan buku stok.

17 Mengemaskinikan fail-fail panitia.

18 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari
semasa ke semasa.

No comments: